Diensten

Hoe sterker je team, hoe beter het werkt.

Coachend assessment

Sterke mensen, krachtige teams

Wij zijn ervan overtuigd dat het anders kan in de wereld van assessments. Menselijker. Opener. Positiever. Een selectie kan ook plezierig zijn. Het kan inspiratie, keuzevrijheid en ruimte bieden. Dit leidt voor zowel opdrachtgever als deelnemer tot het beste resultaat.

We ontwikkelden het Coachend Assessment. Een vernieuwde vorm van het klassieke assessment die de werkgever helderheid geeft over talenten van een (nieuwe) medewerker en tegelijkertijd inspiratie en inzicht verschaft aan de deelnemer. De deelnemers komen tijdens het assessment in de leerstand. Dit kan zorgen voor diepgaand inzicht, nieuwe vaardigheden en een groter draagvlak voor de uitkomst. Deze methode is zowel geschikt voor individuen als voor teams.

Onze aanpak gaat samen met een scherpe kritische blik. Wij durven kraakhelder te zijn in onze adviezen. Bij selectievragen doen wij een duidelijke uitspraak over geschiktheid, zodat een benoeming kan rusten op een goed fundament. Onze assessmentverslagen zijn helder en zonder psychologisch jargon.

Individueel Coachend Assessment

Een individueel coachend assessment wordt ingezet bij selectie- en ontwikkeltrajecten. Er zijn nieuwe mensen nodig, iemand wil een nieuwe stap maken in de loopbaan, of er is bijvoorbeeld sprake van een reorganisatie.

Onze benadering is persoonlijk en laat veel ruimte voor inbreng van de deelnemer en voor coaching tijdens het assessment. We reflecteren, geven tips en oefenen daarmee. Zo zien we hoe iemand leert. Het vermindert aanwezige spanning bij de deelnemer met als resultaat dat deze zich verder open stelt en de procedure als respectvol ervaart. Wij merken dat deelnemers positief over het traject spreken, ook na een negatief advies.

Elk individueel assessment sluiten we af met een driegesprek over de ontwikkeling van de deelnemer, samen met de opdrachtgever en de kandidaat, waarbij we de bevindingen bespreken. Dit geeft het verslag nog meer fundament. Zo vinden we niet alleen de juiste persoon op de juiste plek, maar helpen we diegene ook stevig in het zadel en zorgen we voor een vliegende start van het onboardingsproces.

De volgende gespecialiseerde vormen van het coachend assessment hebben we ontwikkeld voor het versterken van zelfsturing en het ontwikkelen van de veranderkracht van leiders en professionals.

Zelfsturend Assessment

Deelnemers nemen de leiding om richting te geven aan het assessment. Zij geven aan welke doelen zij hebben voor het assessment; wat ze willen leren, waar ze antwoord en feedback op willen hebben. Wij begeleiden het scherp krijgen van de vraag en ontwerpen een assessment op maat. Tijdens het assessment is er veel ruimte om te experimenteren en te oefenen. Zo krijgen deelnemers antwoorden op hun vraag. Bijvoorbeeld: past de functie die ik wil ook echt bij mij? Wat heb ik nu te ontwikkelen? En hoe kan ik dat doen? Ook bij dit assessment maken we de vertaalslag naar concrete speerpunten voor verdere ontwikkeling. Het zelfsturend assessment levert op dat leiders en professionals verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling, hun motivatie aangeboord wordt en ze klaar zijn om de volgende stap in hun loopbaan te zetten.

Veranderkracht Assessment

Het tempo van veranderingen waar organisaties op in moeten spelen neemt toe. Het vermogen van mensen om mee te veren, flexibel te zijn en zichzelf opnieuw uit te vinden wordt steeds belangrijker. Van leiders vraagt dit dat zij niet alleen duidelijkheid bieden en coachen, maar ook dat zij de veranderkracht van mensen weten aan te boren en verder kunnen ontwikkelen. In ons Veranderkracht Assessment onderzoeken we samen met deelnemers hoe zij nu omgaan met verandering, welke manieren van leren bij ze passen en hoe ze hun creativiteit en flexibiliteit verder kunnen versterken. Het resultaat is dat deelnemers met meer zelfvertrouwen, pro-activiteit en flexibiliteit kunnen functioneren en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de veranderkracht van de organisatie.

Team Coachend Assessment

Een team-assessment helpt een nieuw team of een team dat niet optimaal functioneert op weg naar (betere) prestaties en effectiviteit. We starten met een analyse van de context: wat wordt van het team verwacht en wat is nodig om succes te boeken. Bij het team-assessment brengen we  teamcompetenties in kaart, zoals vertrouwen, waardering voor onderlinge verschillen, effectieve communicatie, aanspreekbaar zijn en het vermogen tot een heldere en éénduidige koers te komen. Middels gesprekken, aangevuld met team assessment instrumenten (zoals the Team Diagnostic Assessment) wordt zichtbaar waar de kracht ligt van het team en op welke punten het team meer uit zichzelf kan halen.

De resultaten bespreken wij in een teamsessie, waarin wij de beelden verder aanvullen met onze waarnemingen. Tijdens de sessie leert het team zichzelf beter kennen en worden doelen gesteld. Met de resultaten kan het team zelf verder werken aan ontwikkeling, of gericht een teamcoaching-traject in gaan.

Zelfsturend Team Assessment

Bij organisaties die werken met zelfsturende teams is er geen leidinggevende die de ‘norm’ bepaalt voor het team. Wel zijn er vaak kaders waarbinnen het team functioneert, zoals resultaten of productienormen waar het team zich aan heeft gecommitteerd. Als een zelfsturend team die niet haalt, of wanneer het idee leeft dat er meer resultaat behaald kan worden, dan kan een Zelfsturend Team Assessment uitkomst bieden. Samen met het team bepalen wij waar het assessment traject op gericht moet zijn. Het team formuleert vragen die zij met behulp van het assessment willen beantwoorden. Bijvoorbeeld: kunnen we onze besluitvorming verbeteren of de onderlinge verschillen in het team beter benutten? Of algemener: hoe kunnen wij onze samenwerking verbeteren om tot betere resultaten te komen? Met de uitkomsten van het Team Assessment kan het team gericht aan de slag, met of zonder begeleiding. Met onze aanpak tijdens het assessment, waarbij ruimte is voor feedback en reflectie, en voor coaching, streven wij ernaar dat het team al tijdens het traject groei ervaart.

"De professionele en objectieve assessments van TACT zijn verifieerbaar en de beelden blijken te kloppen. Dit is belangrijk omdat het sturen op de kwaliteit van personeel ontzettend rendabel is. Het levert niet alleen veel tijdswinst op, het spaart geld en het levert veel plezier op in het werk."

Directievoorzitter bij een grote woningcorporatie

"Mijn complimenten, in korte tijd zo veel mensen getest en zo zorgvuldig gedaan. Het klopt wat er staat, zeggen zelfs mensen met een negatief advies. En jullie verslagen leveren fantastische speerpunten voor de ontwikkelplannen."

Pieter Jongbloed, HR Manager Veenman

"Door de Coachende Assessments groeiden onze nieuwe teamleiders in hun rol. Jullie werk met het team heeft daarnaast onderlinge samenwerking versterkt. Deze ontwikkelingen stimuleren de groei van onze Academie aantoonbaar."

Jan Wolters, Directeur Saxion

"Met mensen die nog niet zo gewend zijn naar zichzelf te kijken en die dat spannend of onzin vinden, kunnen jullie op een respectvolle en niet bedreigende manier er in slagen met hen in gesprek te komen en ook lastige dingen te zeggen over wat hen te doen staat in hun werk. Zodat zij zelf zicht krijgen op hun gebruiksaanwijzing. Daardoor hebben de leidinggevenden ook een goed aanknopingspunt om met deze medewerkers aan de slag te gaan."

Mart Kingma, HR adviseur De Alliantie

"Als wij weer een reorganisatie moeten doen, zou ik weer gebruik maken van de assessments van TACT. Het leverde soms pijn op, wanneer wij afscheid moesten nemen van iemand, maar die pijn voorkomt een grotere pijn later. Wat ik merkte is dat iedereen de assessments ook leuk vond. Zelfs als de uitslag niet goed uitpakte voor iemand, dan zochten mensen dat toch op de eerste plaats bij zichzelf."

Directievoorzitter van een grote woningcorporatie

"Sterk aan jullie vind ik dat jullie ook eerlijk durven zijn als de uitkomst anders uitpakt dan verwacht. Niet altijd even gemakkelijk maar jullie gaan het gesprek wel aan met oog voor de consequenties die dat kan hebben. Daarna zorgen jullie ook voor de follow up en aandacht daar waar nodig. Beide kanten op, zowel naar werkgever als naar werknemer. Kortom, heel fijn samenwerken met jullie."

Martine van den Berg, HR Professional en Founder AAD Advies

"Jullie assessments zijn een kadootje aan de medewerkers. Die krijgen echt inzicht in zichzelf en daardoor wordt het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker veel diepgaander en persoonlijker, zonder dat het over privé zaken hoeft te gaan."

Manager Wonen Grote corporatie

"Tact haalt het beste in kandidaten boven door een professionele sfeer van rust, ruimte en aandacht te creëren. De rapportages zijn daardoor compleet, to the point en richtinggevend op een respectvolle en waardevolle manier. Ik vind echt dat jullie je hierin onderscheiden van veel andere bureau’s!"

Jorien van Lonkhuyzen, P&O adviseur Zayaz

"Tijdens het assessment merk je dat er telkens aan een effectieve balans tussen afstand en contact wordt gewerkt. Juist de time-outs zorgen voor een leereffect enerzijds en inzicht voor de werkgever anderzijds. Dit zijn waardevolle momenten en levert veel informatie op waar je op door kunt bouwen in je werk."

Jorien van Lonkhuyzen, P&O adviseur Zayaz

"Gaandeweg ontstaat er het inzicht in de organisatie dat het zinvol is om via de assessment trajecten met ontwikkeling bezig te zijn. Het is een olievlek, richting cultuurverandering waarin ieder zich steeds verantwoordelijker gaat voelen voor de eigen ontwikkeling. "

HR Manager, Advocatenkantoor aan de Zuidas

"Ik dacht dat ik doormidden gezaagd zou worden, punt. Maar dit is: door midden gezaagd worden en dan krijg je tips om te oefenen. Het is een assessment slash persoonlijke training. Je krijgt de mogelijkheid al aan de ontwikkelpunten te gaan werken."

Boris van Seeters, Projectmanager PMB Gemeente Utrecht

"Ik zit nog volop in het assessment, maar merk dat ik nu al heel veel resultaat heb bereikt. En krijg dit ook terug van collega’s. Dus een aanrader voor iedereen."

Eric van der Lans Technisch coördinator Woningbouw te Hilversum

Coaching

Vast blijven zitten kan altijd nog

Soms komt een medewerker op een punt in zijn of haar loopbaan waarop meer regie nodig is om tot verdere ontwikkeling te komen. Ook teams kunnen behoefte hebben aan herijking of handvatten voor beter functioneren. Op deze momenten is coaching waardevol en kan groei in een stroomversnelling komen.

Bij een coachingstraject met één van onze coaches ben je verzekerd van een praktische en diepgravende aanpak. We gaan op zoek naar de mechanieken achter gedrag en gewoontes. Door het bewustzijn op deze vlakken te vergroten ontstaan er werkelijk verschuivingen en ontwikkelt de coachee nieuwe methodes die kunnen worden toegepast in verschillende situaties. Wat als lastig werd ervaren wordt gemakkelijker. Een nieuwe aanpak leidt tot meer effectiviteit.

In alles dat we doen gaan we uit van de sterke kanten van de deelnemer en zo ontstaat ruimte voor een kritische blik. We nemen de verantwoordelijkheid om te benoemen wat we zien, ook al kan dit confronterend zijn. Onze ervaring leert dat we mensen op deze manier dichter bij hun gewenste doel brengen. We werken altijd vanuit een veilige basis en het oprechte geloof dat iedereen in staat is om verandering door te maken.

Individuele coaching

Individuele coaching kan worden ingezet bij loopbaanvragen, het (door)ontwikkelen van relationele- en leiderschapsvaardigheden en het versterken van persoonlijk leiderschap.

In overleg met HR of de leidinggevende schatten wij in welke coach het beste past bij de vraag. We formuleren samen met de deelnemer en de organisatie een doel waar we naartoe werken waarna er meerdere sessies volgen. Er is een breed scala aan mogelijkheden om tot het gewenste resultaat te komen, maar we zijn nadrukkelijk geen voorstander van eindeloze trajecten. We streven ernaar dat mensen snel in de praktijk hun kennis kunnen toepassen en maken onszelf dus graag overbodig.

Teamcoaching

Teamcoaching is zinvol wanneer een team niet optimaal functioneert en de beoogde resultaten niet behaalt. Dit kan voorkomen na een fusie, een reorganisatie of andere contextuele veranderingen. Ook bij conflicten binnen het team kan coaching een uitkomst bieden. Daarnaast is onderhoud voor elk team zinvol, om zo te zorgen dat kleine obstakels geen grote knelpunten worden.

Veelal maken gesprekken met individuele teamleden deel uit van de start van een ontwikkeltraject. De diepgang en aandacht in het persoonlijke gesprek zorgt ervoor dat mensen in beweging willen komen en gesterkt en met meer zelfinzicht een teamsessie in gaan.

In de teamsessies wordt de aandacht vervolgens gericht op de kracht en aandachtspunten van het team als geheel. Wij bieden een praktische methodiek aan, waarmee het team vanuit de ontstane inzichten op een constructieve manier kan werken aan oplossingen en verandering. Zo wordt het zelfsturend vermogen en het zelfvertrouwen van het team verder vergroot en werken we toe naar de gewenste resultaten.

"TACT levert een 'maatpak' en geen one size fits all!"

Jurgen Klaassen

"Het traject met TACT heeft opgeleverd dat mensen hebben meegekregen hoe ze een ander kunnen aanspreken op gedrag. Iedereen heeft meegekregen dat het nodig is om uit je comfort zone te gaan."

Mas Boom, Holdingdirecteur Koninklijke Boom Uitgevers

"Door de teamcoaching zijn de rollen van medewerkers en leidinggevende duidelijker geworden. Daarnaast zijn ook de onderlinge banden versterkt. De coaches van TACT hebben dit met zo'n sterk waarderend gevoel voor elk individu gedaan, dat iedereen er sterker uit is gekomen."

Susan Renes, Teammanager administratie Mitros

"Ik ben altijd zeer te spreken over de zorgvuldigheid waarmee jij met mensen en hun vragen omgaat, de denkkracht die je laat zien in deze en andere begeleidingprocessen. Dat levert een goed resultaat op."

Manager P&O, Brandweer Amsterdam-Amstelland

"Jullie workshop vergroot het absorberend vermogen van onze organisatie om feedback, waarderend en kritisch, toe te laten en ervan te leren."

Financieel Directeur, grote woningcorporatie

"Door jullie traject is er een zaadje geplant zodat mensen elkaar sneller vinden om feedback te geven. Bij sommigen heeft het de ogen geopend: feedback is niet eng. Anderen hebben een instrument gekregen om er mee aan de slag te gaan. Verdedigen is aan het verminderen. Mensen durven zich meer te uiten."

Jannes Hessels, Directeur Edu’Actief

"De coaching heeft mij meer gebracht dan ik had verwacht. Van te voren dacht ik slechts een aantal handige trucjes te leren. Maar uiteindelijk heb ik - door een aantal aannames en ideeën over mezelf kritisch tegen het licht te houden - op een meer fundamenteel niveau mijn functioneren kunnen veranderen."

Redacteur bij een Uitgever

"De inzichten die ik heb gekregen zijn blijvend."

Anoniem

"Jij bent voor ons de juiste persoon op de juiste tijd geweest. Indirect heb je laten zien dat er, ook voor ons, de mogelijkheid is om te delegeren. Iets meer afstand van de werkprocessen geeft ruimte voor ontwikkeling. "

Henk Stokvis en Frank Fagel, Directie Oranjeborg

"Ik ben erg tevreden over het coachtraject dat ik bij TACT heb doorlopen. Ik voelde me vanaf het eerste moment op mijn gemak en kon me hierdoor goed openstellen. Het gevolg hiervan was dat ik, samen met mijn coach, goed tot de kern van mijn uitdagingen ben gekomen. Ik heb naar mijn idee hierdoor de handvaten aangereikt gekregen om meer regie over mijn eigen denken, voelen en handelen te krijgen."

Anoniem