Referenties

Hoe sterker je team, hoe beter het werkt.

Onze opdrachtgevers

Krachtige balans, evenwichtige teams

We werken voor organisaties die de ambitie hebben om toonaangevend te worden in hun werkveld. Opdrachtgevers die daarbij open staan voor innovatieve manieren om teams te laten excelleren.

“De coaching heeft mij meer gebracht dan ik had verwacht. Van te voren dacht ik slechts een aantal handige trucjes te leren. Maar uiteindelijk heb ik - door een aantal aannames en ideeën over mezelf kritisch tegen het licht te houden - op een meer fundamenteel niveau mijn functioneren kunnen veranderen.”
Redacteur bij een Uitgever
“Jullie workshop vergroot het absorberend vermogen van onze organisatie om feedback, waarderend en kritisch, toe te laten en ervan te leren.”
Financieel Directeur, grote woningcorporatie
“Gaandeweg ontstaat er het inzicht in de organisatie dat het zinvol is om via de assessment trajecten met ontwikkeling bezig te zijn. Het is een olievlek, richting cultuurverandering waarin ieder zich steeds verantwoordelijker gaat voelen voor de eigen ontwikkeling. ”
HR Manager, Advocatenkantoor aan de Zuidas
“In dit kantoor van professionals wordt de professionaliteit van TACT erg gewaardeerd.”
HR Manager, Advocatenkantoor aan de Zuidas
“Ik ben altijd zeer te spreken over de zorgvuldigheid waarmee jij met mensen en hun vragen omgaat, de denkkracht die je laat zien in deze en andere begeleidingprocessen. Dat levert een goed resultaat op.”
Manager P&O, Brandweer Amsterdam-Amstelland
“Ik zit nog volop in het assessment, maar merk dat ik nu al heel veel resultaat heb bereikt. En krijg dit ook terug van collega’s. Dus een aanrader voor iedereen.”
Eric van der Lans Technisch coördinator Woningbouw te Hilversum
“Tact haalt het beste in kandidaten boven door een professionele sfeer van rust, ruimte en aandacht te creëren. De rapportages zijn daardoor compleet, to the point en richtinggevend op een respectvolle en waardevolle manier. Ik vind echt dat jullie je hierin onderscheiden van veel andere bureau’s!”
Jorien van Lonkhuyzen, P&O adviseur Zayaz
“Jij bent voor ons de juiste persoon op de juiste tijd geweest. Indirect heb je laten zien dat er, ook voor ons, de mogelijkheid is om te delegeren. Iets meer afstand van de werkprocessen geeft ruimte voor ontwikkeling. ”
Henk Stokvis en Frank Fagel, Directie Oranjeborg
“Door jullie traject is er een zaadje geplant zodat mensen elkaar sneller vinden om feedback te geven. Bij sommigen heeft het de ogen geopend: feedback is niet eng. Anderen hebben een instrument gekregen om er mee aan de slag te gaan. Verdedigen is aan het verminderen. Mensen durven zich meer te uiten.”
Jannes Hessels, Directeur Edu’Actief
“Ik ben erg tevreden over het coachtraject dat ik bij TACT heb doorlopen. Ik voelde me vanaf het eerste moment op mijn gemak en kon me hierdoor goed openstellen. Het gevolg hiervan was dat ik, samen met mijn coach, goed tot de kern van mijn uitdagingen ben gekomen. Ik heb naar mijn idee hierdoor de handvaten aangereikt gekregen om meer regie over mijn eigen denken, voelen en handelen te krijgen.”
Anoniem
“De inzichten die ik heb gekregen zijn blijvend.”
Anoniem
“Het traject met TACT heeft opgeleverd dat mensen hebben meegekregen hoe ze een ander kunnen aanspreken op gedrag. Iedereen heeft meegekregen dat het nodig is om uit je comfort zone te gaan.”
Mas Boom, Holdingdirecteur Koninklijke Boom Uitgevers
“Door de teamcoaching zijn de rollen van medewerkers en leidinggevende duidelijker geworden. Daarnaast zijn ook de onderlinge banden versterkt. De coaches van TACT hebben dit met zo'n sterk waarderend gevoel voor elk individu gedaan, dat iedereen er sterker uit is gekomen.”
Susan Renes, Teammanager administratie Mitros
“Door de Coachende Assessments groeiden onze nieuwe teamleiders in hun rol. Jullie werk met het team heeft daarnaast onderlinge samenwerking versterkt. Deze ontwikkelingen stimuleren de groei van onze Academie aantoonbaar.”
Jan Wolters, Directeur Saxion
“Met mensen die nog niet zo gewend zijn naar zichzelf te kijken en die dat spannend of onzin vinden, kunnen jullie op een respectvolle en niet bedreigende manier er in slagen met hen in gesprek te komen en ook lastige dingen te zeggen over wat hen te doen staat in hun werk. Zodat zij zelf zicht krijgen op hun gebruiksaanwijzing. Daardoor hebben de leidinggevenden ook een goed aanknopingspunt om met deze medewerkers aan de slag te gaan.”
Mart Kingma, HR adviseur De Alliantie
“Sterk aan jullie vind ik dat jullie ook eerlijk durven zijn als de uitkomst anders uitpakt dan verwacht. Niet altijd even gemakkelijk maar jullie gaan het gesprek wel aan met oog voor de consequenties die dat kan hebben. Daarna zorgen jullie ook voor de follow up en aandacht daar waar nodig. Beide kanten op, zowel naar werkgever als naar werknemer. Kortom, heel fijn samenwerken met jullie.”
Martine van den Berg, HR Professional en Founder AAD Advies
“Tijdens het assessment merk je dat er telkens aan een effectieve balans tussen afstand en contact wordt gewerkt. Juist de time-outs zorgen voor een leereffect enerzijds en inzicht voor de werkgever anderzijds. Dit zijn waardevolle momenten en levert veel informatie op waar je op door kunt bouwen in je werk.”
Jorien van Lonkhuyzen, P&O adviseur Zayaz
“De professionele en objectieve assessments van TACT zijn verifieerbaar en de beelden blijken te kloppen. Dit is belangrijk omdat het sturen op de kwaliteit van personeel ontzettend rendabel is. Het levert niet alleen veel tijdswinst op, het spaart geld en het levert veel plezier op in het werk.”
Directievoorzitter bij een grote woningcorporatie
“In mijn mapje met lopende zaken voor het werkoverleg met mijn managers zit standaard het assessment verslag van TACT.”
Directievoorzitter bij een grote woningcorporatie
“Mijn complimenten, in korte tijd zo veel mensen getest en zo zorgvuldig gedaan. Het klopt wat er staat, zeggen zelfs mensen met een negatief advies. En jullie verslagen leveren fantastische speerpunten voor de ontwikkelplannen.”
Pieter Jongbloed, HR Manager Veenman
“De strategie van je organisatie moet je kunnen vertalen naar hoe je omgaat met je mensen. TACT snapt dit en speelde een belangrijke rol om ook op dit gebied goede resultaten te behalen.”
Mas Boom, Holdingdirecteur Koninklijke Boom Uitgevers
“Ik dacht dat ik doormidden gezaagd zou worden, punt. Maar dit is: door midden gezaagd worden en dan krijg je tips om te oefenen. Het is een assessment slash persoonlijke training. Je krijgt de mogelijkheid al aan de ontwikkelpunten te gaan werken.”
Boris van Seeters, Projectmanager PMB Gemeente Utrecht
“Jullie assessments zijn een kadootje aan de medewerkers. Die krijgen echt inzicht in zichzelf en daardoor wordt het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker veel diepgaander en persoonlijker, zonder dat het over privé zaken hoeft te gaan.”
Manager Wonen Grote corporatie
“TACT levert een 'maatpak' en geen one size fits all!”
Jurgen Klaassen
“Het teamontwikkeltraject voor onze Accountmanagers en het MT versterkte de samenwerking en droeg bij aan stijging van de omzet.”
Tom van Putten, directeur en lid DB DTZ Zadelhoff
“Als wij weer een reorganisatie moeten doen, zou ik weer gebruik maken van de assessments van TACT. Het leverde soms pijn op, wanneer wij afscheid moesten nemen van iemand, maar die pijn voorkomt een grotere pijn later. Wat ik merkte is dat iedereen de assessments ook leuk vond. Zelfs als de uitslag niet goed uitpakte voor iemand, dan zochten mensen dat toch op de eerste plaats bij zichzelf.”
Directievoorzitter van een grote woningcorporatie

Cases

De beste resultaten bereik je samen

Voor elke organisatie leveren we maatwerk. Onze lat ligt hoog omdat we altijd uitgaan van meetbaar resultaat. Dat onze aanpak werkt blijkt uit het feit dat wij met 85% van onze opdrachtgevers een langdurige samenwerkingsrelatie hebben. 98% van ons werk komt voort uit enthousiaste referenties.

Het Rijksmuseum

Dienst

Vertalen van functie eisen naar een competentieprofiel en selectiebegeleiding.

De vraag

Ter gelegenheid van de heropening van het Rijksmuseum moest het team dat de bezoekers rondleidt in het museum flink worden uitgebreid. Er kwamen veel sollicitaties binnen voor deze aansprekende functie. De jarenlange ervaring van het Rijksmuseum met rondleidingen en hun visie op het vak van rondleider moest vertaald worden naar een competentieprofiel voor selectie.

Aanpak

TACT hield een workshop met de afdeling Educatie om samen de visie van het Rijksmuseum te vertalen in een competentieprofiel voor de rondleider nieuwe stijl en ontwikkelde een innovatieve methode voor de laatste selectieronde, waarvoor ruim 150 mensen uitgenodigd waren. Een team van adviseurs van TACT werkte samen met door ons getrainde medewerkers van het Rijksmuseum om in twee dagen op een respectvolle manier te beoordelen welke sollicitanten het meest geschikt waren. We maakten hierbij gebruik van simulaties van rondleidingen in een speciaal daarvoor ingericht ‘demo museum’.

Resultaat

Een efficiënte en effectieve manier van beoordelen, die recht deed aan het individu. Drie jaar na de heropening is 93% van de geselecteerde rondleiders succesvol gebleken.

Saxion

Dienst

Een individueel coachingtraject

De vraag

Na een eerder door ons afgenomen Coachend Assessment had een nieuwe teamleider zicht op zijn kwaliteiten en ontwikkelpunten, en wilde hij zijn leidinggevende vaardigheden verbreden. Specifiek: flexibeler leren beïnvloeden en meer verantwoordelijkheid bij zijn teamleden laten.

Aanpak

Er is gekozen voor individuele oefensessies – een soort minitraining – in bijzijn van een tweede coach/acteur. Hier ontving hij praktische tips waarmee hij zijn vaardigheden verbreedde, die hij direct kon toepassen in de praktijk. In de individuele coachsessies brachten we verdieping aan op de dingen die hij als leidinggevende lastig vond: het kennen van zijn eigen kracht en het snappen hoe dingen werken voor hemzelf. Wat maakt dat ik de dingen doe zoals ik ze doe, en hoe kan ik daar anders invulling aan geven?

Resultaat

Het ervaren van keuzevrijheid in het inzetten van verschillende stijlen van leidinggeven en een toegenomen zelfvertrouwen bij de teamleider. Tevens heeft hij ruimte gecreëerd om zich bezig te houden met de taken waar hij zich echt mee bezig moet houden als teamleider. Minder op de inhoud en details. Medewerkers hebben hierdoor meer ruimte voor eigen oplossingen ervaren.

Mitros

Mitros

Dienst

Teamontwikkeling

Vraag

Woningcorporatie Mitros wilde een impuls geven aan een van haar kernwaarden: Aanspreekbaar zijn. TACT werd gevraagd mee te denken over en invulling te geven aan de aanpak.

Aanpak

Een succesvolle pilot workshop voor de directie, ontwikkelde TACT door tot een dynamische workshop over ‘Feedback geven en Aanspreekbaar zijn’. In het design werd een team van 30 interne coaches door TACT opgeleid om deze workshop te geven aan hun 350 collega’s. Dit waren sessies van 2,5 uur met afwisselende en actieve werkvormen, gegeven aan groepen van telkens een dwarsdoorsnede van de organisatielagen en -onderdelen.

Resultaat

De workshop werd zeer positief ontvangen. Merkbaar resultaat is dat collega’s erop teruggrijpen en elementen eruit gebruiken wanneer zij elkaar feedback geven of wanneer zij feedback krijgen. Ook is TACT gevraagd als partner voor een vervolgtraject. Het verder professionaliseren van de coaches en het ontwikkelen van follow up sessies die opnieuw door de coaches worden begeleid, staat daarbij centraal.

I ASK

Dienst

Ontwikkeling methodiek en Training effectieve rondleidingen

Vraag

Het Joods Historisch Museum was bezig met het ontwikkelen van een methodiek voor rondleidingen en publieksbegeleiding in het museum, met als beoogd resultaat dat bezoekers het museum niet alleen met een positieve ervaring verlaten, maar ook nieuwsgieriger zijn geworden, meer nuance hebben in hun denken en verrijkt zijn in kennis en ervaringen. Het museum zocht een partner met verstand van mensen en groepsprocessen.

Aanpak

Samen met het JHM ontwikkelde TACT  de I ASK methodiek, die musea in staat stelt hun impact op de bezoeker merkbaar te vergroten.

Resultaat

De methode, het bijbehorende boek en trainingstraject wordt in de museumwereld met veel enthousiasme ontvangen. Na een pilot in het Rijksmuseum en Museum Boijmans van Beuningen volgde museum Catharijneconvent als eerste museum dat door TACT en het JHM werd getraind in de methodiek, gevolgd door (tot nu toe ) 14 andere musea.  Ook vanuit musea in het buitenland is er veel interesse en worden I ASK trainingen gepland. In het advies van de Raad van Cultuur wordt I ASK genoemd als een succes en als één van de manieren waarop het JHM vernieuwend en voorbeeldstellend opereert.